Balanced Quad 2534 Mogami Cable 30' Orange TRS 4 1 to Female XLR Gold Neutrik 5360awsdo61846-Leitungen Stecker